Mijn dienstverlening richt zich met name op het MKB, maar ook op particulieren en omvat onder andere:

Ik ondersteun mijn cliënten bijvoorbeeld bij ontslagprocedures, arbeidsvoorwaardenen contracten. Ik doe dit zowel voor de eisende als de verwerende partij.

Bij een goede aanpak zijn er vaak meer mogelijkheden dan op het eerste gezicht lijkt. Neem daarom gerust contact met mij op. Dan kunnen we ook de financïele kant van mijn dienstverlening bespreken.

Klachtenprocedure: Heeft u een klacht over mijn dienstverlening, dan kunt u gebruik maken van de elders op de site opgenomen klachtenregeling.

Heerze Advocatuur B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Markel International Insurance Company Limited met een verzekerd bedrag per aanspraak van
€ 500.000,00 per jaar met een jaarlijks verzekerd maximum van € 1.000.000,00.

Heerze Advocatuur houdt geen derdenrekening aan. Er is geen stichting derdengelden ter beschikking.
Het gehanteerde uurtarief bedraagt € 242,00 inclusief BTW (€ 200,00 exclusief BTW).

Mr. J.F. Heerze heeft zich bij de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op het rechtsgebied arbeidsrecht.