Mijn dienstverlening richt zich met name op het MKB, maar ook op particulieren en omvat onder andere:

Ik ondersteun mijn cliënten bijvoorbeeld bij ontslagprocedures, arbeidsvoorwaardenen contracten. Ik doe dit zowel voor de eisende als de verwerende partij.

Bij een goede aanpak zijn er vaak meer mogelijkheden dan op het eerste gezicht lijkt. Neem daarom gerust contact met mij op. Dan kunnen we ook de financïele kant van mijn dienstverlening bespreken.

Klachtenprocedure: Heeft u een klacht over mijn dienstverlening, dan kunt u gebruik maken van de elders op de site opgenomen klachtenregeling.

Heerze Advocatuur B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Markel International Insurance Company Limited met een verzekerd bedrag per aanspraak van
€ 500.000,00 per jaar met een jaarlijks verzekerd maximum van € 1.000.000,00.

Bij afwezigheid van mr. J.F. Heerze treedt als zijn waarnemer op mr. J. Dijkman, advocaat, gevestigd te 7602 CR Almelo aan de Vissedijk 2,
telef. 0546-714071,
e-mail: info@dijkmanadvocaat.nl.